Výstavy

NITRA - Príroda a poľovníctvo (spoločná výstava)

Výstava pri príležitosti 30. výročia založenia poľovníckeho pracoviska vo Výskumom ústave živočíšnej výroby (VUŽV) v Lužiankach. Príroda a poľovníctvo. Diela s poľovníckou tematikou vznikli špeciálne pre túto výstavu.

Polovnícka výstava PZ 1.Mája Zlatniky

Chovateľská prehliadka trofejí spojená s výstavou